Le volcan Misti vu deuis le volcan Chachani, Pérou.

Le volcan Misti vu deuis le volcan Chachani, Pérou.

Misti Volcano seen from the Chachani Volcano, Peru. El volcan Mistit visto desde el volcan Chachani, Peru.